fbpx
Phân tích và khai thác dữ liệu của khách hàng để có được phân loại phù hợp, và có các chỉ số đánh giá để đưa ra các dự báo phù hợp cho quá trình ra quyết định, hiểu được hành trình mua hàng tốt hơn từ đó có chiến lược phù hợp để doanh nghiệp tăng trưởng.
Kiểm soát và đánh giá hiệu quả ROI vào hoạt động Marketing trong doanh nghiệp
  • Xác định tiêu chí đánh giá khách hàng tiềm năng
  • Thiết lập quy trình nuôi dưỡng khách hàng
  • Thiết lập bộ chỉ số đánh giá hiệu quả chiến dịch
  • Cài đặt công cụ theo dõi hiệu quả chiến dịch
Mô hình hóa dữ liệu, kết hợp trí tuệ nhân tạo
  • Phân loại khách hàng hiện tại
  • Thiết lập “điểm chạm” để phân loại khách hàng
  • Thiết kế và triển khai mô hình vào dữ liệu
  • Khai phá và phân tích dữ liệu của tổ chức
  • Sắp xếp và quản lý dữ liệu theo mục đích của doanh nghiệp

Bạn muốn nhận thông tin chi tiết về dịch vụ dữ liệu thông tin của GrowSteak?

Chuyên gia từ Growsteak

Toàn bộ các gói dịch vụ được traning bởi các chuyên gia hàng đầu về Inbound trong nước

Trần Anh Dũng
Chuyên gia Hoạch Định Chiến Lược
15 năm tham gia vào lĩnh vực công nghệ từ những ngày đầu, bằng kiến thức và tầm nhìn của mình anh Dũng đã đưa ra nhiều giải pháp triển khai khai cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trần Minh Tú

CEO GrowSteak

Đối mặt với các bài toán tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp, anh Tú không ngừng cải tiến và đưa ra các giải pháp Inbound Marketing & Sales tốt nhất nhằm giải quyết triệt để vấn đề mà khách hàng đang gặp phải.

Cập nhật tin tức mới nhất cùng GrowSteak