fbpx

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng dịch vụ GrowSteak

GrowSteak là công ty cung cấp các giải pháp Inbound Marketing & Sales tốt nhất nhằm giải quyết triệt để vấn đề mà khách hàng đang gặp phải được vận hành và phát triển bởi Công ty TNHH GrowSteak. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp. Các khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ GrowSteak sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng (Term of Services) này.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email [email protected]

GrowSteak bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

 1. Các định nghĩa

GrowSteak: là công ty cung cấp các giải pháp Inbound Marketing & Sales được chạy thương mại tại địa chỉ https://www.growsteak.com/. GrowSteak có rất nhiều các sản phẩm khác nhau nhằm hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề mà khách hàng đang gặp phải.

Hiện nay GrowSteak có các dịch vụ sau:

Tư vấn chiến lược

Đào tạo & huấn luyện

Tăng trưởng

Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo

Cung cấp giải pháp từ HubSpot

Khách hàng: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ GrowSteak hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi GrowSteak.

 1. Tài khoản HubSpot của Khách hàng

Trong quá trình đăng ký HubSpot, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.

 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Mỗi một tài khoản, Khách hàng có thể mời các nhân viên của công ty tham gia. Số lượng nhân viên tùy thuộc vào mức phí.
 • Khách hàng thông báo ngay cho HubSpot khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng thoát khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. HubSpot không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng HubSpot sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của HubSpot (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

 

 1. Dữ liệu của khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó với GrowSteak. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị với GrowSteak; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách đã gửi thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox.

Khách hàng là chủ sử hữu và có toàn quyền kiểm soát về việc truy cập dữ liệu được đăng tải. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và hoặc gửi đi.

Khách hàng hiểu rằng GrowSteak không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên GrowSteak; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được GrowSteak chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải:

 • – Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • – Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • – Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • – Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.

GrowSteak có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

 1. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất của HubSpot

Hiện tại HubSpot có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất hoặc lỗi thì HubSpot có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của HubSpot lưu lại.

 1. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ của HubSpot

Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng.

Tạm ngừng

HubSpot có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi HubSpot đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • HubSpot cho rằng Khách hàng đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối Khách hàng, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng Khách hàng của khách hàng gây nguy hại tới HubSpot và những người khác.

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau

 • HubSpot đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho HubSpot theo quy định tại Điều 7 của thỏa thuận này.
 • HubSpot đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
 • Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho HubSpot bằng văn bản.

GrowSteak không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. HubSpot chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống tối đa là 90 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

 1. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

GrowSteak không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng HubSpot của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng HubSpot sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng HubSpot (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). GrowSteak không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Nền tảng HubSpot được cung cấp dưới dạng “theo hiện trạng – as is” và “có sẵn – as available” cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng HubSpot hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng HubSpot là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào GrowSteak đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng HubSpot; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng HubSpot; (3) từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng HubSpot; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng HubSpot; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng HubSpot.

 1. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như : động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

 1. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa Kinh tế thuộc Tòa án Nhân Dân TP Hà Nội. Phán quyết của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, các bên phải tuân thủ.