fbpx

Quyền riêng tư

GrowSteak bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung của Khách hàng trao đổi. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng.

GrowSteak cam kết:

  • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
  • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
  • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.

GrowSteak bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của GrowSteak hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của GrowSteak. Ví dụ, GrowSteak có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.